รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 เงินเดือนออกวันที่ 23 ก.พ.2566

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 23 ก.พ. 66 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  • ตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รอบ 1 ต.ค.65
  • เงินค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ และเงิน คตส.พนักงานราชการ เดือน ก.พ.66
  • เงิน OT เดือน ม.ค.66 (จ่ายเข้าบัญชี จนท.โดยตรง)
  • เก็บเงินค่าส่วนกลางบ้านพัก รพ.เดือนละ 100 บาท
  • ---------ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จะรวมอยู่ค่าสาธาณูปโภค สลิปเงินเดือนกรมบัญชีกลาง
  • ---------เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะอยู่ในสลิปเงินเดือน รพ.ช่องรายหักอื่น 1
  • หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044