รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เงินเดือน/ค่าจ้างตอบแทนพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

เดือน ธันวาคม 2562 เงินเดือนออกวันที่ 24 ธ.ค.2562

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงินเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • เงิน OT เดือน พ.ย.62
  • เงิน คตส.พนักงานราชการ ธ.ค.62
  •  

    หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044