รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.ตสม.

เดือน มกราคม 2562 เงินเดือนออกวันที่ 28 ม.ค.2562

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 28 ม.ค. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  1. เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  2. ตกเบิกเงินเดือนพนักงานราชการ รอบ 1 (1 ต.ค.61)
  3. เงิน OT เดือน ธ.ค. 2561
  4. เงิน พตส. และเงิน คตส. เดือน ม.ค. 62

หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044