รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เงินเดือน/ค่าจ้างตอบแทนพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

เดือน มิถุนายน 2563 เงินเดือนออกวันที่ 25 มิ.ย.2563

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 25 มิ.ย. 63 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

 • ตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำรอบ เม.ย.63
 • ตกเบิกเงิน พ.ต.ส. เดือน มี.ค.63-มิ.ย.63
 • เงิน OT เดือน พ.ค.63
 • จ่ายเงิน p4p เดือน มีค.63-เมย.63 (อยู่ช่อง p4p และช่องรายรับอื่น 1 ตามลำดับ)
 • เงิน คตส. พนักงานราชการ เดือน มิ.ย.63
 • คืนเงินประกันสังคม 4% เดือน มี.ค.63 ของ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้าง(อยู่ในช่องรายรับอื่น 2)
 • จ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย โควิด 19 กง.รังสี,หอ ผป.Potentailฯ,ห้อง ผป.AllR, ห้องแยกโรค และกง.เวชกรรมสังคม
 • ***(เข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรง ไม่แสดงในสลิปเงินเดือน)
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินได้ทาง intranet รพ. ในวันที่ 25 มิ.ย.63 สำหรับหน่วยงานที่เหลือ รอเงินจัดสรรจาก สสจ.ตาก ต่อไป
 •  

  หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044