รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เงินเดือน/ค่าจ้างตอบแทนพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

เดือน มีนาคม 2563 เงินเดือนออกวันที่ 26 มี.ค.2563

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 26 มี.ค. 63 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงินเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • เงิน OT เดือน ก.พ.63
  • จ่ายเงิน P4P เดือน 2 เดือน (พ.ย.62 - ธ.ค.62)
  •  

    หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044