รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เงินเดือน/ค่าจ้างตอบแทนพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

เดือน ตุลาคม 2562 เงินเดือนออกวันที่ 28 ต.ค.2562

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 28 ต.ค. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • ตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ มี.ค.62 - ก.ย.62 (รอบการประเมิน เม.ย.62)
  • เงิน OT เดือน ก.ย.62
  • เงิน P4P เดือน เม.ย.62 -มิ.ย.62
  • หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044