รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.ตสม.

เดือน พฤษภาคม 2562 เงินเดือนออกวันที่ 28 พ.ค.2562

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 28 พ.ค. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  1. เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  2. เงิน OT เดือน เม.ย.62
  3. เงิน พตส. เดือน พ.ค.62
  4. เงิน คตส. ของพนักงานราชการ พ.ค.62

หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044