รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เงินเดือน/ค่าจ้างตอบแทนพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

เดือน มกราคม 2563 เงินเดือนออกวันที่ 28 ม.ค.2563

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 28 ม.ค. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงินเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • เงิน OT เดือน ธ.ค.62
  • จ่ายเงิน พตส. ต.ค.62 - ม.ค.63
  • เงิน คตส.พนักงานราชการ ม.ค.63
  •  

    หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044