รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เดือน ธันวาคม 2563 เงินเดือนออกวันที่ 25 ธ.ค.2563

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 25 ธ.ค. 63 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  • เงิน OT เดือน พ.ย.63
  • เงิน พตส. และเงิน คตส.เดือน ธ.ค.63
  • ตกเบิกเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบ ต.ค.63
  • จ่ายเงิน P4P ต.ค.63
  • เก็บเงินค่าส่วนกลางบ้านพัก รพ.เดือนละ 100 บาท ประจำเดือน ธ.ค.63 สำหรับ
  • ---------ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จะรวมอยู่ค่าสาธาณูปโภค สลิปเงินเดือนกรมบัญชีกลาง
  • ---------เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะอยู่ในสลิปเงินเดือน รพ.ช่องรายหักอื่น 1
  • หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044