รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เงินเดือน/ค่าจ้างตอบแทนพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

เดือน กันยายน 2562 เงินเดือนออกวันที่ 25 ก.ย.2562

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 25 ก.ย. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  • เงิน OT เดือน ส.ค.62
  • เงิน พตส. เดือน ก.ย.62
  • เงิน คตส. ของพนักงานราชการ ก.ย.62
  • หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044