รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.ตสม.

เดือน พฤศจิกายน 2561 เงินเดือนออกวันที่ 27 พ.ย.2561

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 27 พ.ย. 61 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  1. เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  2. เงิน OT เดือน ต.ค. 2561
  3. จ่ายเงิน คตส. ของพนักราชการ เดือน ต.ค. - พ.ย.61
  4. เงิน พตส. ยังไม่จ่าย เนื่องจากต้องรอเงินงบประมาณจัดสรรมาใช้

หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044