รายงานทะเบียนการเงินและบัญชี

 
โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน E-Salary Online
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกับ P4P

ประกาศเรียน จนท.รพ.ตสม.

เดือน มีนาคม 2562 เงินเดือนออกวันที่ 26 มี.ค..2562

สามารถตรวจสอบสลิป ได้ในวันที่ 26 มี.ค. 62 และได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

  1. เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
  2. เงิน OT เดือน ก.พ.62
  3. เงิน พตส. เดือน ก.พ.62 - มี.ค.62
  4. เงิน P4P เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค.61 (จะอยู่ในช่อง P4P และช่องรายรับอื่น 1 - 2 ตามลำดับ)
  5. งดจ่ายเงิน คตส. ของพนักงานราชการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

หมายเหตุ - จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายการเงิน โทร 1044